Aktualno_logo

GRAD IVANEC Počinju radovi na sanaciji klizišta u Osečkoj, izvođač uveden u posao

Za nekoliko dana počinju radovi na sanaciji klizišta u Osečkoj. Poduzeće TTG iz Višnjice, koje je u postupku javne nabave bilo najpovoljniji izvođač, već je uvedeno u posao, a početak radova  očekuje se za nekoliko dana.

Radi se o klizištu na nerazvrstanoj cesti koje se aktiviralo prije nekoliko godina, prvo s manjim oštećenjima koja su sanirana, da bi u prošloj godini prilikom jače kiše došlo do urušavanja dijela cestovne konstrukcije, čime je u opasnost dovedeno odvijanje prometa.

Kako se radi o ‘slijepoj’ prometnici te mještani iz tog dijela naselja Osečka nemaju drugi put,  Grad Ivanec je prioritetno krenuo rješavati ovo klizište, dao izraditi projektnu dokumentaciju i prijavio projekt sanacije na javni poziv Hrvatskih voda.

Ukupna vrijednost radova iznosi 446.850 kuna (plus 13.750 kuna stručni nadzor), a s bespovratnih 300.000 financiraju ih Hrvatske vode.

Idućih dana Grad Ivanec širom svog administrativnog područja otvara i druga, nova gradilišta, a o njima ćemo posebno izvijestiti.

Pročitajte detalje
U Varaždinu, u zagrebačkoj ulici kod mosta preko rijeke plitvice došlo je do prometne
10/08/2022