Aktualno_logo

Obavijest građanima o izvođenju aglomeracijskih radova do 2. lipnja

Obavještavaju se građani Grada Ivanca da će se radovi na Aglomeraciji Ivanec do 2. lipnja izvoditi na sljedećim lokacijama.  

  • etapa 1: uz državnu cestu D35, od raskrižja za Lančić prema Vuglovcu te u Ulici ak. Mirka Maleza – od Ribičkog doma do Stanice za tehnički pregled
  • etapa 2: gornji dio Vuglovca
  • etapa 3: u Ul. Antuna Gustava Matoša, prema raskrižju s  Ul. Rudolfa Rajtera
  • etapa 4: u gornjem dijelu naselja Punikve
  • etapa 5: u Jerovcu, od pješčare prema Kuljevčici

Sanacija postojećeg sustava odvodnje (radovi bez kopanja) izvodit će se u Varaždinskoj ulici – odvojak prema bivšoj Industriji mesa Ivanec i u Ul. Eugena Kumičića – spoj prema pješačkoj stazi uz obilaznicu.

U tijeku su i radovi na izgradnji kućnih priključaka na koje će se korisnici moći priključiti nakon završetka projekta

Budući da je riječ o iznimno opsežnim građevinskim radovima koji podrazumijevaju raskopane prometnice i otežan promet, građani se mole za razumijevanje i strpljenje, jer to je jedini način da se trajno riješi pitanje izgradnje sustava i pročišćivanja otpadnih voda.

Sve raskopane ceste će nakon završetka radova biti sanirane, a svi kolnici iznova asfaltirani.

Čestitamo
U Varaždinske Toplice u utorak je stiglo novo, veliko i značajno priznanje. Naime, gradonačelnici
07/10/2022