Aktualno_logo

Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka javne nabave 27/22-JN

Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, KLASA: 023-05/17-01/05, URBROJ: 2186-022-02-17-3 od 26.06.2017. godine sastavlja se ovaj Poziv za dostavu ponuda.
Poziv za dostavu ponuda sadrži i dodatne podatke potrebne za izradu ponude. Ponuditelj treba proučiti sve upute, izjave, obrasce i ostale pojedinosti iz Poziva za dostavu ponuda. Ponuda mora biti izrađena prema zahtjevima i uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda.

Svu potrebnu dokumentaciju preuzmite sa www.novi-marof.hr

Čestitamo
U Varaždinske Toplice u utorak je stiglo novo, veliko i značajno priznanje. Naime, gradonačelnici
07/10/2022