Aktualno_logo

Pozivaju se građani Grada Lepoglave da prijave štetu nastalu od tuče

Pozivaju se građani Grada Lepoglave na čijoj je imovini nastala šteta od tuče da se jave Gradu Lepoglavi radi prijave nastale štete. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

            – preslika osobne iskaznice i

            – preslika kartice žiro računa.

U obrascu PN je nužno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu na kojoj se nalazi, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG broj OPG-a.

Prijave se primaju najkasnije do 8. lipnja 2022. godine, putem maila: josipa.putanec@lepoglava.hr ili osobno tijekom radnog vremena na adresi Antuna Mihanovića 12, Lepoglava, soba broj 5.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na mail: josipa.putanec@lepoglava.hr ili telefon broj 042/494-313.

Gostovala je Slovenija i Češka
U varaždinskom hotelu Turist u četvrtak, 6. listopada 2022. godine gradonačelnik Grada Varaždina otvorio
07/10/2022