Aktualno_logo

SAVJETOVANJE – ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE „VIS KONFEKCIJA“

U razdoblju od 22. prosinca 2021. do 16. siječnja 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone „VIS Konfekcija“ (UPU „VIS Konfekcija“).

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s Nacrtom Odluke o izradi UPU-a „VIS Konfekcija“ te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Osnovna pitanja koja se trebaju urediti i svrha koja se želi postići jest da se kroz postupak izrade i donošenja UPU-a „VIS Konfekcija“ u ciljanom obuhvatu ispita i analizira dostavljena inicijativa za izradu Plana te da se omogući urbana preobrazba industrijskog kompleksa u novi stambeni kvart s pratećim sadržajima i zelenim površinama optimalno prometno povezan s postojećim stambenim sustavom.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt Odluke nalaze se na web stranici Grada Varaždina (https://varazdin.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-2021/) pod rednim brojem 24. Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zaključno do 16. siječnja 2022. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša, Trg slobode 12/II, Varaždin, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Odluke o izradi UPU-a „Vis Konfekcija““ ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr, također putem obrasca.

Gostovala je Slovenija i Češka
U varaždinskom hotelu Turist u četvrtak, 6. listopada 2022. godine gradonačelnik Grada Varaždina otvorio
07/10/2022